2015 Nieuwe start in The Cube, Almere

Al vanaf de opening van het Bodyfashion Center, nu zo’n negen jaar geleden, was er kritiek vanuit verschillende lagen van de branche op dit centrum. Desondanks heeft het Bodyfashion Center in de loop van de afgelopen jaren bewezen in bepaalde behoeften te kunnen voorzien. Echter door de steeds groter wordende kloof tussen huurders en verhuurder, vooral op financieel gebied en in de ogen van de huurders tekortschietende service de verhuurder, hebben de huurders (leveranciers) nu besloten en massaal de huur op te zeggen. In de afgelopen periode heeft het bestuur van Bodyfashion Nederland gezocht naar een goed alternatief om het collectief te kunnen presenteren met een gunstigere huurprijs voor de leveranciers, veel betere parkeervoorzieningen, mooie beursvloer voor de organisatie van de Bodyfashion Tradefair en voor de klanten en een sfeervoller gebouw gericht op de toekomst. Door een combinatie van bovenmode en accessoires in hetzelfde gebouw te presenteren kunnen klanten wellicht het aanbod van bijverkoop artikelen uitbreiden en zou de bovenmode uit kunnen breiden met nachtmode, shapewear, been- en/of badmode. Al met al zou er een bredere klantenkring ontstaan.

Tachtig procent van de huidige huurders is van mening is, dat het collectief, zoals nu in het huidige centrum, ook in de toekomst zal moeten blijven bestaan. Verschillende opties werden onderzocht en uiteindelijk is gekozen voor The Cube in Almere, dat, zowel qua prijs als qua indeling en positionering van de showrooms, als beste uit de bus kwam. In 2014 zijn er nog talrijke activiteiten en de Bodyfashion Tradefair in het Bodyfashion Center in Amersfoort. Vanaf 2015 zullen de activiteiten plaatsvinden in CubeCentre, Veluwezoom 7 te Almere.

Toen in 2006 het Bodyfashion Center werd geopend werden gelijktijdig de Bodyfashion Tradefair en Bodyfashion Promotion geïntegreerd. Zoals bekend is de Bodyfashion Tradefair business to business georiënteerd, terwijl Bodyfashion Promotion zich meer richtte op promotie van alle aangesloten merken op de consument. In 2011 werd de Vereniging Bodyfashion Nederland (VBN) opgericht als, zoals voorzitter Jan van Nijendaal stelt “verzameltegenwicht, van aanbieders, detailhandel en consument, tegen de ketens. Onze leden zagen de VBN toch voornamelijk als een nieuwe vorm van de Bodyfashion Tradefair en dus moest de VBN zorgen voor meer traffic in het centrum en het verstrekken van trendinformatie en workshops. Als de leden dat willen, dan doen we dat en dus hebben we ons beperkt tot de promotie van het centrum en het omvormen daarvan tot een kenniscentrum. Maar ook in deze tijd blijkt het lastig, hoe attractief het ook is, om belangstellenden te vinden om te investeren in kennis, waardoor dit op het tweede plan is geraakt.”

Selectiecriteria

Januari 2015 lopen alle huurcontracten af. “Die zijn,” stelt van Nijendaal, “voor 15 januari van dit jaar opgezegd, omdat er onder de huurders veel onvrede was over de huurprijs, die niet meer marktconform was. Onze inzet was: in eerste instantie te onderhandelen met de huidige eigenaar van het pand om betere condities te krijgen, hetgeen uiteindelijk helaas niet gelukt . Als alternatieve locaties zijn gesprekken gevoerd met het CubeCentre en Fashion Dome (Almere), het World Fashion Centre (WFC, Amsterdam), het Sport Business Centrum (SBC, Leusden) en de zalen van Euretco (Hoevelaken). Uitgangspunten waren vooral: een goede bereikbaarheid voor de detailhandel, goede parkeermogelijkheden, betaalbare huren en het moest mogelijk zijn het collectief als collectief te behouden. Gaande de onderhandelingen viel als eerste Euretco af, gevolgd door het SBC, waar de huurders niet bij elkaar, maar verdeeld over het centrum geplaatst zouden worden. Het WFC ontwikkelde een mooi plan voor een speciale bodyfashion afdeling, maar de huurprijzen lagen op hetzelfde niveau als die van het BFC, dat ook niet met een goed aanbod kwam. Dat aanbod was zowel voor de huurders als voor de VBN nadelig. Dus bleef The Cube over. Die biedt een gunstige huurprijs, grote, gratis parking, goede beursruimte en alle showrooms komen bij elkaar. Op 22 november van het afgelopen jaar hebben de leden van de VBN het CubeCentre bezocht en daar ontstond het ‘wij gevoel’ weer. Als minder dan 65 procent van de huidige BFC-huurders geïnteresseerd zou zijn geweest, zou dat het einde van het collectief betekend hebben. Van buiten ziet het gebouw er niet zo interessant en representatief uit, maar het beschikt over alle faciliteiten, die we wensen. Daarbij komt, dat we hele mooie condities hebben kunnen bedingen. En het collectief zorgt binnen natuurlijk voor een eigen representatieve uitstraling.”

Ca. 80 procent gaat mee

Tijdens het interview, dat de redactie van BeWare BodyWear in december 2013 had met Jan van Nijendaal (voorzitter VBN) en André Gijtenbeek (vice voorzitter) was al voor ruim 2000 vierkante meter ingetekend, hetgeen betekende, dat de tweede etage van het CubeCentre volledig volgeboekt was en dat de overige bodyfashion aanbieders (waarschijnlijk) op de eerste of vierde etage een plaats krijgen. De meeste bedrijven hebben voor een huurlooptijd van drie jaar getekend, enkele voor een of twee jaar. De toewijzing van de showrooms geschied op volgorde van aanmelding. “Wat nu bekend is aan bedrijven, die meegaan,” vervolgt van Nijendaal, “is een voldoende afspiegeling van de markt. We hebben begrip voor ondernemers, die gezien de marktsituatie, nog geen beslissing hebben genomen. We verwachten, dat de eerste etage, of mogelijk de vierde, uiteindelijk ook goed gevuld zal worden. Januari 2015 wordt de start van het bodyfashion collectief in Almere. Het eerste half jaar zal het management in de nieuwe setting hetzelfde zijn als nu om de overgang, o.m. van speciale activiteiten, te vergemakkelijken. Daarna zal de VBN de promotionele activiteiten inhuren van Helen Ypma, die voor de totale Cube gaat werken. We blijven dus verzekerd van het enthousiasme van Helen voor de Cube en in het bijzonder voor de bodyfashionbranche. Facilitair biedt de Cube verder alles wat we wensen. Er is een centrale hal met fulltime receptie, een cateraar, het pand is altijd open, we hebben afspraken met het tegenover gelegen Van der Valk hotel over arrangementen voor beursgangers en vergaderingen, er zijn 500 tot 600 gratis parkeerplaatsen en er is een beursruimte in het souterrain. Huurders kunnen gratis gebruik maken van de beursvloer, andere deelnemers moeten de standruimte huren. De gemeente Almere is enthousiast en heeft veel medewerking aangeboden. De kosten van bewaking, schoonmaken en personeel, die nu deel uitmaken van de huurprijs, vervallen voor de VBN. In de nieuwe opzet betalen alle huurders 55 euro per vierkante meter service toeslag. Het bedrag, dat dat oplevert en dat tussen de 100.000,- en 150.000,- euro per jaar zal gaan liggen zal worden besteed aan promotie, inrichting en organisatie van KickOff, beurs en overige events. We zullen een zuinig, helder en transparant bestedingsbeleid voeren. Gedurende het eerste half jaar zullen we speciale activiteiten ontwikkelen” om de klanten te enthousiasmeren hun aankopen in de Cube te komen doen.

Objectief en transparant

Het bestuur van de VBN respecteert de beslissing van bedrijven, die (nog) niet meegaan. Van Nijendaal: “We zijn blij met het collectief. Zeker tachtig procent van de huidige huurders uit het BFC gaat mee. We hebben het gevoel, dat iedereen wel weer toe is aan een nieuwe ’schwung’. De VBN vormt wel een collectief, maar dat is op vrijwillige basis en we concentreren ons op de huisvesting en het interesseren van de detailhandel voor Almere. Hoewel het collectief bij de detailhandel zo goed als verdwenen is (er zijn geen echte inkoopcombinaties meer) is de detailhandel wel in het bestuur vertegenwoordigd.” Het bestuur is nu als volgt samengesteld: Jan van Nijendaal (L. te Cate), André Gijtenbeek (Schiesser), Linda Haverkamp (Euretco), Ruud Jacobs (Livera) en Lizette de Leen (Brandsellers Agenturen). Als onafhankelijke heeft Helen Ypma zitting in het bestuur, terwijl voor de financiële zaken een externe expert is aangetrokken in de persoon van register accountant (in ruste) Wybrand Pel. “Hij beheert de penningen, maakt de begrotingen en dergelijke, is professioneel, objectief en kijkt over onze schouders mee, waardoor we een transparant financieel beleid kunnen voeren,” aldus van Nijendaal.